سبد خرید

0 out of 5

شیرویه نامدار

6.25 
این داستان تاریخی درباره‌ی یکی از پادشاهان سرزمین روم به نام سلطان ملکشاه است. او دو فرزند به نام ‘ارچه’ و ‘شیرویه’ دارد. ارچه مفسد و نابکار، و شیرویه صالح و درستکار است. پدر با مشورت وزیر فرزانه، شیرویه را جانشین خود انتخاب می‌کند و ارچه با مکر و حیله او را در چاهی می‌اندازد و برای مدتی به سلطنت می‌رسد. سرانجام کاروانان ‘شیرویه’...