سبد خرید

0 out of 5

مردگان

5.25 
این همه خاکه نرم و ماسه ریز هم شاید بدین جهت است که می‌گویند خیلی‌خیلی وقت پیش از این، نجف و عرصات حومه‌اش همگی کف دریاچه بزرگی بوده است اسمش بحیرة‌النی. روزگار می‌گذرد و به حول الهی آن دریاچه خشک می‌شود و این شهر از زیر آن بیرون می‌آید و می‌شود همین نجف اشرف که خدایش الی‌الابد معمور داراد. بدبختانه...