سبد خرید

0 out of 5

طوفان دریا

4.95 
توصیفی که کنراد از طوفان در دریا ارایه می دهد، به واسطه ی نثر استواری که دارد، بسیار جاندار است. نظر هنری جیمز که گفته بود کنراد بهترین تصویر دریا را در عرصه ی رمان به ما ارایه داده، تعریف دقیقی است؛ چون کنراد این کار را بسیار قدرتمندتر از نویسنده ای چون هرمان ملویل انجام داده است. نثر او...