سبد خرید

0 out of 5

سگ خارجی

4.55 
راوی داستان، سرگشته از نسل جنگ، تاریخ زندگی جستجوگرانه اش را که آغازش مقارن با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است، به دنبال گمشده هایش تا زمان حال امروز ایران معاصر پی گرفته است. گمشده یا گم کرده هایش هم انسان هایی هستند که از او دور مانده اند و هم هویت خانه و زندگی جا مانده در کودکی...