سبد خرید

0 out of 5

قصه‌های پریوار

4.95 
درست دوازده روز پیش بود که مدیر داخلی شرکت، آن نامه را دستم داد. حالا دوازده روز گذشته است. یادم نمی‌رود، هیچ‌وقت.