سبد خرید

0 out of 5

الفبای قطعه‌ای از جهنم

4.55 
کتاب حاضر دربردارندة مجموعه داستان‌های کوتاه فارسی با موضوعات مختلف است. داستان «الفبای قطعه‌ای از جهنم»، ماجرای معلّمی است که برای تدریس به دهکدة دورافتاده و مرموزی می‌رود. او توسط زنی به خانه‌اش دعوت می‌شود. زن با اغواگری عکس‌های مستهجنی از او می‌اندازد. این عکس‌ها از طرف سه مرد و زن به‌عنوان مدرک جرمی قلمداد می‌شود. آن‌ها از آن مدرک...