سبد خرید

0 out of 5

اپرای مردان سبیل استالینی

4.55 
این کتاب رمانی اجتماعی ‌ سیاسی است با محوریت کودتای 28 مرداد سال 1332. این رمان در سه فصل و با سه نگاه نسبت این حادثه بزرگ و تأثیرگذار تاریخ معاصر نوشته شده است و جان‌مایه زندگی از سطرهای غبارگرفته خاطرات و نقل‌ها و اسناد سر برآورده و دوان‌دوان چهره انسان‌های مرحله گذار ایرانی را ترسیم نموده. رمان از سوروسات...