سبد خرید

0 out of 5

ماجرا از این قرار بود که . . .

4.95 
در«ماجرا از این قرار بود که...» نوشتة سامان م. ک. عاصی، موضوعاتی اجتماعی و فردی به گونه‌ای طنزگونه مطرح شده است. در این کتاب راوی، داستان مسافری را که از یک مبدا نامشخص آمده است، روایت می‌کند و به این علت که خود را نویسندة تنبلی می‌داند، فقط بخش‌هایی از زندگی مسافر قصه‌‌اش، بخش‌های مهم و اتفاقات مهم زندگی و...