سبد خرید

0 out of 5

قاب های خالی

6.55 
"قاب های خالی" رمانی است از "فهیم عطار" که با فضای امروزی و قابل لمس خود، خواننده را تا آخرین لحظه به ورق زدن کتاب وا می دارد. "پونه" پنج سال پیش زندگی اش را از دست داده اما با مرگ او، زندگی "شهاب" نیز همچون انتظار در باتلاق، از حرکت ایستاده است. نظیر فردی که در باتلاق گیر افتاده،...