سبد خرید

0 out of 5

کارت پستال

13.25 
به حیاط، چمن‌ها و پرچین‌سرسبز و شاداب دور حیاط نگاهی انداخت. دلش می‌خواست آن‌جا را با دل سیر تماشا کند. دلش می‌خواست به قضاوت زندگی‌اش بنشیند. به قضاوت عمری که در آن خانه و سال‌هایی که در آن کاروان گذرانده بود. از خودش می‌پرسید آیا یک نیمه روز برای یک زندگی کافی است؟ مگر در یک چشم به هم زدن...