سبد خرید

0 out of 5

تروریست خوب

11.95 
قسمت هایی از کتاب تروریست خوب (لذت متن) آن بالا، طبقه ای از افراد وجود دارد که همه چیز را کنترل می کنند. اما ما... ما فقط یک مشت رعیت هستیم. ما نمی دانیم که ماجرا از چه قرار است و کاری هم از دستمان برنمی آید. آلیس حداقل زمانی که کمک می کرد، این حس به سراغش نمی آمد...