سبد خرید

0 out of 5

رقص های جنگ

6.95 
گوش درونی‌ام دام‌دام صدا میکرد. چند سوسک در سر من جولان می دادند؟ دکترم گفت: «باید از گوش و مغزت ام‌آرآی بگیرم تا شاید بفهمیم چه اتفاقی برایت افتاده است.» شاید ؟ این کلمه مرا به وحشت انداخت. مگر چه بلایی سرکله‌ی نکبت من آمده است ؟ نکند آب‌بندهای مغزم ویران شده باشد ؟ آیا قرار است در سرم سیل...