سبد خرید

0 out of 5

بودا در اتاق زیر شیروانی

6.55 
جایزه ی ادبی پن/ فالکنر (۲۰۱۲) برنده ی جایزه ی ادبی امریکاییان آسیایی تبار (۲۰۱۱) جایزه ی داستان نویسی تاریخیِ ایالات متحده (۲۰۱۱)