سبد خرید

0 out of 5

بزرگراه شلوغ دلشوره

4.95 
چیکی چیکی چاک چاک، چیکی چیکی چاک چاک، چیکی چیکی چاک چاک، چیکی چیکی چاک چاک. خیره ترک نازک را از پایین تا بالای شیشه دنبال کردم. آن بالا عمیق‌تر می‌شد. سایه شد. درخت‌های دراز صنوبر کنار خط آهن صف ایستاده بودند. ساقه‌های باریک و مردنی‌شان چند‌تا چند‌تا از جلوی پنجره رد شدند. دوباره آفتاب آمد و دشت. کش‌وقوسی رفتم...