سبد خرید

0 out of 5

توی این رختخواب نرم خوابم نمی برد

4.55 
«در کتاب حاضر ۲۵ داستان منتخب برتر از شرکت کنندگان در مسابقه ادبی صادق هدایت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ آمده که نمایانگر نحوه نگارش نویسندگان جوان در دهه ۸۰ است.» مجموعه داستان «توی این رختخواب نرم خوابم نمی برد» امکان آشنایی با سبک و سیاق داستان نویسی ۲۵ نویسنده جوان را فراهم می کند.