سبد خرید

0 out of 5

جولیت

7.55 
قسمت هایی از کتاب جولیت (لذت متن) همیشه سعی کرده ام با زن هایی زندگی کنم که حساسیت هایی مثل خودم داشته باشند، و نتیجه اش همان طور که انتظار می رفت، فاجعه بار بود. اما عکس آن هم ظاهرا بی فایده است. ما با آدم ها به این دلیل که به ما شبیهند یا با ما فرق می کنند،...