سبد خرید

0 out of 5

قطار به سوی پاکستان

5.95 
وضوع رمان قطار به سوی پاکستان برگرفته از رویدادهایی است که در سال ۱۹۴۷ میلادی هنگام تجزیه ی هندوستان و پاکستان بر اقوام مختلف مذهبی آن دیار گذشت.