سبد خرید

0 out of 5

تراژدی خریت

10.25 
از نویسنده‌ی این رمان پیش‌تر رمان‌هایی چون نادرشاه و دختر کولی ، پری کشی ، وتهران، آدم‌ها و کلاغ‌ها منتشر شده است.