سبد خرید

0 out of 5

وقتی از عشق حرف می زنیم

14.75 
قسمت هایی از کتاب وقتی از عشق حرف می زنیم (لذت متن) مل گفت «هر کدام از ما واقعا از عشق چی میدانیم ؟ به نظر من در مورد عشق ماها تازه اول راهیم .می گوییم عاشق هم هستیم و هستیم، در این شکی نیست. من تری را دوست دارم و تری هم من را دوست دارد. شما دو تا...