سبد خرید

0 out of 5

نفرین شدگان

13.75 
جوایزی که این کتاب برنده شده است نامزد دریافت جایزه بهترین رمان سال ۱۳۸۱ مهرگان / نامزد دریافت جایزه بهترین رمان سال ۱۳۸۱ جایزه ادبی اصفهان