سبد خرید

0 out of 5

نان آن سالها

4.75 
نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972 فیلمی بر اساس این کتاب، با همین عنوان و به کارگردانی هربرت وسلی در سال 1962 ساخته شده است. برنده ی جایزه ی گئورگ بوخنر سال 1967