سبد خرید

0 out of 5

سفر فلیشا

4.95 
قسمت هایی از کتاب سفر فلیشا (لذت متن) همچنان ناخوش است. زنی در دستشویی می گوید: بهتره بری توی هوای آزاد. نمیری روی عرشه... روی عرشه سرد است و باد گوش هایش را آزار می دهد. او که در طول سفر با قطار ناخوش بوده حالا حالش بهتر می شود و دوباره به طبقه پایین، که قبل از رفتن به...