سبد خرید

0 out of 5

سقوط آزاد

7.55 
قسمت هایی از کتاب سقوط آزاد (لذت متن) بخشی از هنر تعامل است، اما فقط بخشی از آن. باقی آن، اکتشاف است. نمی توانم خود را متقاعد کنم که ظرفیت های ذهنم، آن قدر اهمیت دارند که خوب و بد نتایج کارهایشان را تشخیص دهند. دیروزهایم با من قدم می زنند. آن ها چهره هایی خاکستری هستند که روی شانه...