سبد خرید

0 out of 5

دوستم دارد، دوستم ندارد

5.55 
در این مجموعه دوازده داستان کوتاه از نویسندگان مختلف از جمله اینگه بورگ باخمن، هاینریش بل، ارنست همینگوی، جیمز جویس و زیگفرید لنتس و همچنین مقالاتی از آلفرد آدلر، تئودور و. آدورنو، ماکس فریش، اریش فروم و برتراند راسل آمده است. مقالات و قطعات پایانی کتاب، دربارۀ عشق و دوست داشتن است که موضوع اصلی داستان های کوتاه این مجموعه...