سبد خرید

0 out of 5

ضیافت بهانه برای جنایت

12.55 
این داستان با فکر آگاتا کریستی به گونه‌ای پیش می‌رود که خوانندگان می‌پندارند که خود در کنار آن جریانات قرار دارند.