سبد خرید

0 out of 5

داستانهای ناتمام

10.95 
قسمت هایی از کتاب داستانهای ناتمام (لذت متن) که مادرم با فروتنی و با اندوه به جای انتخاب یک پیراهن سفید و یقه باز و کوتاه، پارچۀ خاکستری و پاییزه ای را در طرحی ساده و بلند دوخته و به یک بار پرو قناعت کرده بود. چرا که پوست سفید و براق و تقریبا صاف، چشمان نجیب و سرد او،...