سبد خرید

0 out of 5

هیاهوی کوهسار

4.95 
"هیاهوی کوهسار" عدم درک متقابل در خانواده‌ای از جامعه‌ی پرتنش دهه‌ی 50 را روایت می‌کند. بهار که از دل این هیاهو زاده شده، در پی کشف علت مرگ مادرش لیلی صفحه‌ای از تاریخ معاصر را ورق می زند.
در حال بارگذاری ...