سبد خرید

0 out of 5

ناشناخته‌ماندگان

8.95 
قسمت هایی از کتاب ناشناخته ماندگان می ترسیدم به خواب روم و در خواب چیزهایی را که مدت ها بود برای خود نگه داشته بودم، رنه، سگ، عکس گمشده، کشتارگاه، صدای سم اسب ها در صبحگاه را با او در میان بگذارم.