سبد خرید

0 out of 5

میم و آن دیگران

10.25 
قسمت هایی از کتاب میم و آن دیگران (لذت متن) وقتی وارد کافه ی فیروز شدم، اگر هم شلوغ می بود که نبود، می توانستم دقیق بروم طرف یکی از آن میزها که آل احمد نشسته بود و بایستم کنار یکی از آن صندلی های لهستانی با رنگ قهوه ای سوخته؛ و رفتم و سلام کردم و اجازه داد که...