سبد خرید

0 out of 5

ستاره‌ی سینما

4.95 
مجموعه‌داستان «ستاره‌ی سینما» دوازده داستان را در بر دارد. خاله شوکت، گامبو، اشرف افغان، ستاره‌ی سینما، آپارتمان بغلی و... عنوان‌هایی از داستان‌های این مجموعه است. نویسنده تلاش کرده در این مجموعه ضمن ترسیم فضایی زنانه در هر داستان، مشکلات مختلف اجتماعی را برای مخاطب بازگو کند.