سبد خرید

0 out of 5

نگهبان

15.55 
نگهبان، ماجرای مردی به نام سیامک است که با مهاجرت از تهران، برای کار به جنوب کشور می‌رود. اما در ادامه داستان، سر از مناطق غربی کشور و سرمای کوهستان درمی‌آورد و آنجا در همزیستی‌ با طبیعت به موجود دیگری تبدیل می‌شود. موجودی که چیزی میان انسان، حیوان و طبیعت برف زده است. پیمان اسماعیلی در این اثر با خلق فضایی...