سبد خرید

0 out of 5

فروشنده‌ی دوره‌گرد

8.95 
قسمت هایی از کتاب فروشنده ی دوره گرد او مطمئن نیست فریاد از کدام سمت آمده است. سفیدی چشم های زن سفید نیست. حرکات بی اختیارند. چرا در این وضعیت که اشکالی ندارد نمی خواهد از او عکس بگیرند؟ صفحه معینی از کتابچه تلفن باز است. وقتی می افتد، به شانه چرخی می خورد. در خود فرو می رود و...