سبد خرید

0 out of 5

ویلسون کله‌پوک: و دوقلوهای شگفت‌انگیز

5.95 
قسمت هایی از کتاب ویلسون کله پوک رکسی تقریبا به سفیدی هر سفیدپوست دیگری بود، اما آن یک شانزدهم او که سیاه بود، بر پانزده قسمت دیگرش می چربید و او را کاکاسیاه کرده بود. مردی بود صمیمی، با صورت کک و مک دار، موهای آجری رنگ و چشمانی آبی و زیرک که نوعی صداقت و رفاقت و درخشندگی دلپذیر...