سبد خرید

0 out of 5

آن‌ها با شاعری که خیلی دوستش داشتند بد تا کردند

4.95 
قسمت هایی از کتاب آن ها با شاعری که خیلی دوستش داشتند بد تا کردند باید یک سر برمی گشتم خانه. وقتی که پدرم نیست. می دانستم کی بروم. سر ظهر فرصت خوبی بود. البته اگر خانه بود هم که بود. چندتا کتاب و خنزرپنزر بیشتر نمی خواستم. مثل روانی ها فقط می خواستم از آن جا بزنم بیرون. برای...