سبد خرید

0 out of 5

چیزی به تابستان نمانده

4.95 
«چیزی به تابستان نمانده» روایتی ساده از سه نسل از زنان جامعه متوسط است. در واقع می‌توان گفت ممکن است هر یک از ما چنین افرادی را دیده یا خود آن را تجربه کرده باشیم. این کتاب به خوبی از بازسازی نمونه‌ای از چنین افرادی برآمده است.