بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

حسین سناپور

4.55 
حسین سناپور درباره موضوع این رمان در وبلاگ شخصی اش نوشته است: «شاید بشود گفت مثلا موضوعش اجتماعی است و زمان وقوع ماجراهاش معاصر است. گرچه ماجراهایش حدود 10 یابیشتر بخوانید