سبد خرید

0 out of 5

قلبی به این سپیدی

23.25 
قسمت هایی از کتاب قلبی به این سپیدی بیشتر آدم ها به این قصد دست به تغییر می زنند که از جای خودشان در دنیا خلاص شوند و جای دیگری را غصب کنند و فقط به همین دلیل خودشان را فراموش و آن چه را بودند، مدفون می کنند ؛ همه ی ما گاه به شدت از چیزی که هستیم...