سبد خرید

0 out of 5

قهرمان فروتن

18.25 
قسمت هایی از کتاب قهرمان عصر ما وقتی دشمن دستش را بالا می آرود و تسلیم می شود، سربازی که حس مسئولیت داشته باشد به او شلیک نمی کند. نه فقط بابت دلایل اخلاقی، بلکه به خاطر دلایل نظامی، به خاطر اقتصاد. حتی در جنگ هم نباید کسی را بیهوده کشت.