بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

مهر پنجم

5.75 
رمان مهر پنجم نوشته­ ی فرنتس شاتنا،از بزرگ­ترین آثار تاریخ ادبیات مجارستان است در قرن بیستم.فرنتس شانتا (2008-1927) انسانی عجیب و خاص بود که بارها به خاطر ایده­ های سیاسی­بیشتر بخوانید