سبد خرید

0 out of 5

مه

5.55 
جدیدترین رمان «کامران محمدی» با عنوان «مه» روایتی ا ست برای کشف یک رابطه ی رازآلود. «مه» همان طور که از نامش برمی آید از یک اتفاق بسیار مهم شروع می شود و کاری می کند که راوی یا راوی ها برای کشف آن چه بر ایشان می رود هر کاری بکنند. محمدی بعد از آخرین رمانش،«این جا باران صدا...