سبد خرید

0 out of 5

محاکمه

4.55 
قسمت هایی از کتاب محاکمه مردها نه فقط بی اعتنا به او، که حتی متعجب از سوالاتی که مطرح می کرد و با در نظرگرفتن آن چه در شرف وقوع بود خود آن سوالات را عادی می یافت، از او خواستند لباس مشکی خود را به تن کند تا حتی المقدور با سرووضعی مرتب به حضور بازرس برسد. عصبانیت کم...