سبد خرید

0 out of 5

ما این‌جا داریم می‌میریم

12.25 
قسمت هایی از کتاب ما این جا داریم می میریم (لذت متن) کلید که توی قفل چرخید، چهارستون بدن گوهر لرزید. دلش آرامش می خواست. صدای تیک تاک ساعت و بوی عود و هوم هوم کولر، تازه داشتند حالش را جا می آوردند. زل زد به پری که ده قیف خالی را مثل دیوانه ها روی هم چیده بود و...