سبد خرید

0 out of 5

مدار بدون باد

4.75 
اولین رمانِ بهرنگ بقایی روایتِ تکه‌هایی ا‌ست از یک نسلِ تباه‌شده. مدارِ بدونِ باد دو داستان را پیش می‌برد؛ روایتی امروزی از نتیجه‌ی یک شاهزاده‌ی قدرتمندِ قاجار که در تهران زندگی می‌کند و درگیرِ ماجرایی شده غریب، و یادداشت‌های آن شاهزاده‌ی بی‌رحمِ مدعیِ تاج‏وتخت که ناچار شده بعدِ ترور و قتلِ ناصرالدین‏‌شاه تن به تبعید بدهد و در راه شود......