سبد خرید

0 out of 5

کمی مایل به سرخ

5.75 
کمی مایل به سرخ رمانی‌ است با محوریتِ یک زنِ جوان که باید با واقعیت‌هایی مواجه شود که مدت‌ها پنهان یا مستتر بوده است. قصه از یک حادثه‌ی مهم شروع می‌شود. زنی روزنامه‌نگار تصادفِ شدیدی می‌کند و چیزی نزدیکِ سه ماه به کما فرو می‌رود. بعدِ بیدار‌ شدن و گذر از مرزِ باریکِ مرگ و زندگی به‏تدریج درمی‌یابیم که او...