سبد خرید

0 out of 5

روزها و رؤیاها

9.25 
این کتاب پنج فصل دارد سرخوشی، زیبایی، جاودانگی، سفر و بخشایش. هر یک نیز روایتی ساده دارد، اساس پیچیدی در ذهن و درگیری های ذهنی شخصیت‌ها است. آرش تصویری از انسان‌هایی است که همه چیز را فلسفی می‌بینند و انسان‌ها را مزخرف می‌دانند اما میان این همه پوچی عاشق بیتا شده است. زنی که در گذشته یک بار شکست عاطفی...