سبد خرید

0 out of 5

غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین

4.55 
زکریا قائمی در رمان غاب؛ نامه‌هایی به کرت کوبین، آدم‌هایی را تصویر کرده که از تنهایی زیاد خود را پشت نقاب گفت‌وگو و نگاه مردد به جهان پنهان می‌کنند اما موجی شبیه به جنون ناگهان آنها را وادار می‌کند تا از پشت نقاب خود بیرون بیایند و دست به کاری برای تغییر روزگارشان بزنند.
در حال بارگذاری ...