سبد خرید

0 out of 5

شیفتگی‌ها

19.25 
قسمت هایی از کتاب شیفتگی ها آخرین باری که من میگوئل دزورن یا دورن را دیدم، آخرین باری بود که همسرش، لوییزا آلدی، هم او را دید. شاید عجیب یا غیرمنصفانه به نظر برسد. چون او همسرش بود و من، یک غریبه، زنی که یک کلمه هم با او حرف نزده بود.