سبد خرید

0 out of 5

کتاب سیاه

33.95 
قسمت هایی از کتاب سیاه وقتی کوچه باغ کسی شروع کرد به پژمردن و چروکیدن، آن وقت است که برای هر برگ سبز، آدم حاضر است جانش را هم بدهد که آدمیزاد تا از دست ندهد، قدرش را نمی داند.