سبد خرید

0 out of 5

اندوه مونالیزا

6.55 
دوستي‌ها، هر چه‌قدر هم پايدار، عاقبت ‌جايي بر سر اتفاقي كوچك يا بزرگ به انتها مي‌رسد. خب، تقصير را هم نمي‌شود گردن كسي انداخت. حتا گردن تقدير. شايد هم بشود؛ نمي‌دانم. بايد وجدان‌ِ بي‌طرف بود اين‌طور وقت‌ها. خب زندگي همين است و همين شكلي‌ است. از آن انفجار بيگ‌بنگ و از ازل بگير تا... تا به ابد. هيچ‌چيز و هيچ‌كس...