سبد خرید

0 out of 5

گود

24.95 
خط اصلی داستان زندگی چهار دختر و چریک مجاهد را روایت می کند که تحولات سیاسی و مبارزاتی باعث وقایعی تکان دهنده در زندگی آنها می شود.